Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt zowel de gezamenlijke belangen van leerlingen als de belangen van klassen of groepen leerlingen in schoolzaken. De raad wordt democratisch gekozen.

 

De leerlingenraad heeft het recht de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven en wordt betrokken in die zaken die voor leerlingen van belang zijn.