Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Dinsdag 4 juni 2019, 19.30 – 20.00 uur,

CSW Van de Perre  aan de Griffioenstraat 17, 4334 BK Middelburg

De leden worden van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen (agenda en vergaderstukken zijn opvraagbaar via fra@cswalcheren.nl, of telefonisch: 0118-652127)