AVG en CSW

CSW en de AVG:

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is wetgeving die bedoeld is om de privacy van Europese burgers te beschermen.

 

Wat betekent dit voor CSW?

De wet verplicht CSW om er alles aan te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om persoonsgegevens juist en veilig te verwerken en het uitlekken van gevoelige gegevens te voorkomen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan geldt er een meldplicht voor datalekken en in het uiterste geval (bij laakbaar handelen) kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) boetes opleggen.

 

Privacyverklaring:

CSW verwerkt persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze website of er wordt ingelogd op CSWinkel.

CSW verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te voldoen aan de wettelijke eisen
  • Het verstrekken van toegang tot digitale leermiddelen
  • Het afhandelen van een betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om betrokkenen te kunnen bereiken
  • Om betrokkenen te informeren  

Bewaren

CSW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. CSW houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn(en).

 

Verstrekken

CSW zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens gegevens zoals CSW dit hanteert. CSW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. CSW zal persoonsgegevens nooit verkopen.

 

Cookies

CSW gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat onze website en CSWinkel naar behoren werken. CSW verzamelt geen persoonsgegevens voor marketing of commerciële doeleinden.

 

Rechten

Betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar meldpuntAVG@cswalcheren.nl. CSW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

CSW neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Bestuur CSW