Econasium

Het Econasium

Het Econasium is een excellentieprogramma voor de bovenbouw van het vwo. Het Econasiumprogramma is enkele jaren geleden opgezet door de Universiteit van Tilburg (TiU), in samenwerking met enkele middelbare scholen in Noord-Brabant.
Sinds 2016 participeert CSW in het Econasium.

Doel van het Econasium is om vwo-leerlingen - dat zijn immers de toekomstige studenten - beter voor te bereiden op een (economische) studie.
Deze ‘voorbereiding’ bestaat uit diverse onderdelen:

 • een cursus statistiek: de ervaring leert dat statistiek voor veel eerstejaars studenten een groot struikelblok is. Leerlingen die statistiek in het Econasium gevolgd hebben, blijken het gemiddeld (veel) beter te doen in het eerste jaar dan hun jaargenoten zonder statistiek. Bijkomend voordeel: bij een voldoende resultaat krijgen eerstejaars op TiU een vrijstelling van het groepswerkstuk statistiek!
  Hoewel deze vrijstelling alleen op TiU geldt, heeft een Econasiumleerling op elke universiteit een voorsprong omdat statistiek bij vrijwel elke opleiding een verplicht vak is.
 • informatie en motivatie : Econasiumleerlingen nemen deel aan diverse activiteiten op en in samenwerking met TiU, zoals:
  - het bijwonen van een symposium over een actueel economisch onderwerp;
  - deelname aan excursies;
  - het volgen van (echte) colleges;
  - een dagje meelopen met een student om ook het studentenleven te leren kennen;
  - etc.

In vwo 4 kan het Econasium gekozen worden als oriëntatievak of als extra vak.
Leerlingen die het volledige Econasium doorlopen maken ook hun profielwerkstuk binnen het Econasium; de begeleiding daarbij gebeurt vanuit TiU. Zij ontvangen bij hun diploma het Econasiumcertificaat.

Al met al is het voor vwo-leerlingen, met name voor hen die nog wat ‘over’ hebben, een mooie en uitdagende manier om alvast vooruit te kijken naar de toekomst.