Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling heeft hulp nodig bij zijn leerproces. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of begeleiding bij het huiswerk, voor de ander is dat een extra uitdagende opdracht bij geschiedenis. Het doel van ondersteuning is dat elke leerling tot zijn recht komt en zo echt kan worden wie hij of zij is.

 

Het is in de eerste plaats de vakdocent die deze ondersteuning biedt. Daarnaast heeft elke leerling iemand nodig waar hij altijd op kan terugvallen, de mentor. Deze houdt het welzijn en de resultaten van de leerling in de gaten, heeft regelmatig contact met de vakdocenten en thuis, en zorgt waar nodig voor ondersteuning.

 

Ook bemiddelt de mentor zo nodig, samen met de ondersteuningscoördinator, bij het organiseren van extra begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan faalangstreductietraining, gesprekken met een leerlingbegeleider op sociaal emotioneel gebied of hulp van een ambulant begeleider bij het plannen van het huiswerk. De decaan kan in de bovenbouw helpen bij het kiezen van vakkenpakketten en vervolgopleidingen. Soms wordt ondersteuning gevraagd van mensen buiten CSW zoals een remedial teacher of via het ZAT (= ZorgAdviesTeam) van een schoolmaatschappelijk werker of jeugdarts.

 

Leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het ondersteuningslokaal. Nadere informatie kan gegeven worden door de ondersteunings-coördinator van een vestiging (zie voor naam en adresgegevens de link hieronder). Voor een aantal ondersteuningsvragen hebben we protocollen, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie. 

 

 

School Veiligheidsbeleidsplan

Fietsen tijdens schooltijd

CSW kiest er voor om de leerlingen zelfstandig naar activiteiten te laten fietsen. Op deze manier worden leerlingen weerbaar in het verkeer en leren zich verantwoord te gedragen in hun omgeving. Om leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer heeft CSW verkeer coördinatoren die jaarlijks verschillende verkeersactiviteiten organiseren. Je kunt hierbij denken aan een workshop “dode hoek” en verlichtingscontrole in de donkere periode in het schooljaar. Tijdens de activiteiten wordt er vaak ook de mogelijkheid aangeboden om mee te fietsen vanaf de school omdat leerlingen soms de weg niet goed kennen. Op deze manier komen de leerlingen verantwoord op hun plaats van bestemming aan.

Ouderbijdrage en schoolkosten