Organisatiestructuur

Directie, Bestuur en Raad van Toezicht

De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De Stichting heeft tot doel christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen op Walcheren. Het bestuur van de Stichting vormt het ‘Bevoegd gezag' van de school. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de Stichting en de scholen en het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de Stichting.

 

Dhr. F.C. van der Knaap MME (directeur-bestuurder) 

 

Dhr. M. Dechamps, vestigingsdirecteur CSW Bestevaêr en CSW Toorop Talent College

 

Mevr. I. Kuijpers, vestigingsdirecteur CSW Van de Perre

 

Raad van Toezicht

  • Dhr. A.G.C. de Fouw MBA Bc.
  • Mevr. drs. L.K. Kleinepier MBA, lid auditcommissie 
  • Dhr. H. Meijer
  • Dhr. J.S. de Regt, voorzitter auditcommissie 
  • Dhr. A.W. Smit, voorzitter
  • Mevr. C.K. Wouters

Downloads