Vertrouwenspersonen

Wanneer je vindt dat je te maken hebt gekregen met een vorm van intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan je met je klacht hierover terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon luistert naar je probleem, biedt een helpende hand en gaat na of via bemiddeling een oplossing mogelijk is.

 

Functieprofiel vertrouwenspersoon integriteit

Functieprofiel vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

 

De vertrouwenspersonen zijn:

voor CSW Bestevaêr: mw. A.H.M. van den Berg (vdb) 

voor CSW Toorop Talent College: dhr. W.B. Mingelen (mng)

voor CSW Van de Perre:  dhr. J.B. Coenen (cnn) en mw. C.F.C.M. Duijvesteijn (dvn)

 

De externe vertrouwenspersoon voor CSW is dhr. O. Reinders, per mail te bereiken: info@olafreinders.nl of telefonisch: 06 166 26 597.

 

Daarnaast is er de ‘Klachtenregeling Onderwijs’ voor het indienen van klachten van algemene aard en klachten over seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.