School- en eindexamens 2021-2022

Schoolexamens en Centraal Examen

Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen wordt afgenomen vanaf vmbo 3, havo 4 en vwo 4. Het centraal examen in mei van vmbo 4, havo 5 en vwo 6. Ieder jaar wordt voor 1 oktober voor alle betrokken leerjaren per CSW-vestiging het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA) gepubliceerd. In deze PTA’s zijn alle belangrijke zaken rondom het (school-)examen opgenomen. Denk hierbij aan de omschrijving van de leerstof per vak, de belangrijke data die betrekking hebben op de examens en bijvoorbeeld  de namen van de examinatoren.

Ook wordt op hetzelfde moment het nieuwe Examenreglement gepubliceerd. Hierin zijn alle officiële regelingen opgenomen rondom bijvoorbeeld het vaststellen van de cijfers, het bepalen van de uitslag, herkansingsregelingen. Ook is opgenomen op welke manier er beroep kan worden aangetekend.

 

Examenreglement 2021-2022

  De PTA’s 2021-2022 zijn te vinden onder: