School- en eindexamens 2019-2020

Schoolexamens en Centraal Examen

Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen wordt afgenomen tijdens het laatste en voorlaatste schooljaar. Het centraal examen vindt plaats vanaf mei in het laatste leerjaar plaats.

In oktober 2016 wordt per CSW-locatie het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA) voor de (examen)klassen bekend gemaakt. In deze PTA’s zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling.

  De PTA’s 2019-2020 zijn te vinden onder:

Rekentoets

Of je nou wiskunde in je pakket hebt of niet, alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met de rekentoets.

Voor VMBO/MAVO is het vereiste referentieniveau 2F, voor HAVO/VWO is dat 3F.

CSW zorgt er met extra rekenlessen voor dat de leerlingen hun rekenvaardigheid zo goed mogelijk kunnen bijhouden en trainen. Als uw zoon of dochter thuis ook eens wil oefenen of als u zelf nieuwsgierig bent naar uw rekenvaardigheden, klik  dan op onderstaande link voor 2F- en 3F-voorbeeldtoetsen.