Ziekteverzuimbegeleiding

Bij regelmatig of langdurig ziekteverzuim nodigt de jeugdverpleegkundige van GGD Zeeland je met je ouders/verzorgers op school uit voor een ondersteunend gesprek. Indien mogelijk moet worden voorkomen dat je door ziekte zoveel lessen mist dat je je motivatie om naar school te gaan (langzaam) verliest.