Decanaat

Tijdens de hele schoolperiode zijn er belangrijke momenten waarop je een keuze moet maken voor leerwegen, vakkenpakketten, vervolgopleidingen en beroepsrichtingen. De schooldecaan heeft de taak en de deskundigheid om je tijdens deze keuzeprocessen te begeleiden.

De ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 worden voor voorlichtingsavonden op school uitgenodigd. De decaan geeft dan voorlichting over de keuze die door de leerlingen gemaakt moet worden. 

 

Decanaat Van de Perre

Decanaat Toorop Talent College

Decanaat Bestevaêr