Interne schaderegeling

Interne schaderegeling

Naast de vermelde verzekeringen kent de school een interne schaderegeling voor kostbare eigendommen zoals brillen, fietsen, brommers e.d. die buiten de eigen schuld van een leerling worden beschadigd of vermist.

 

Voor deze schaderegeling gelden de volgende regels:

 

  • Uitsluitend de schade die op school is ontstaan, komt voor vergoeding in aanmerking. Dus de schade ontstaan op weg naar school of op weg naar huis is uitgesloten.
  • Uitsluitend de schade die niet verhaalbaar is op een ander komt voor vergoeding in aanmerking.
  • De schade mag niet te wijten zijn aan eigen schuld of nalatigheid.
  • Geluidsdragers, mobiele telefoons en andere, voor onderwijs minder relevante eigendommen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Voor verlies of diefstal van kostbare bezittingen wordt een tegemoetkoming verstrekt die gerelateerd is aan de ouderdom van het vermiste. Een aankoopnota kan worden verlangd.
  • Voor jassen geldt een maximale tegemoetkoming van € 60,-, voor fietsen en bromfietsen € 120,- en voor kostbaarheden € 50,-.