Leerlingondersteuning

CSW Bestevaêr biedt diverse vormen van ondersteuning aan. Elke leerling heeft begeleiding nodig.  Dat gebeurt op CSW Bestevaêr door je vakdocenten, je mentor, je coördinator, de decanen en de leerlingbegeleider. Daarbij is een goed contact tussen school en thuis van groot belang.

 

Voor de meeste leerlingen is die begeleiding voldoende. Soms is extra ondersteuning nodig. Mevrouw Adriaanse is de ondersteuningscoördinator die dat regelt. De ondersteuning wordt aangeboden door school maar soms ook door anderen. Dat is natuurlijk wel in overleg met je ouder(s).

 

De ondersteuning op CSW Bestevaêr gaat verder dan de georganiseerde vorm van zorg. Heel veel dagelijkse, korte vragen worden tussen neus en lippen door "even" opgelost. Op een kleine school met veel sociale controle kan dit. Juist de combinatie van de professionele ondersteuning via het ZAT (ZorgAdviesTeam) en de dagelijkse zorg voor de leerling in de klas, maken CSW Bestevaêr een veilige school voor de leerlingen.

 

Voor meer informatie over de regelingen en protocollen die wij voor de ondersteuning van leerlingen hebben, zoals dyslexie- of dyscalculie protocol, klikt u op de link begeleidingsprotocollen.
 

Op CSW Bestevaêr zijn we sterk in maatwerk voor leerlingen. Ook hebben we voor bepaalde doelgroepen, specifieke arrangementen. Klik op de link ondersteuningsarrangementen voor meer informatie over deze specifieke arrangementen en verdere achtergrond over ons apptus-maatwerklokaal. Het is goed om u te realiseren dat het aantal plaatsen binnen de arrangementen aan een maximum gebonden is. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat wij uw kind inbrengen in de Commissie van Advisering en Toelating (CAT).

 

Op CSW Bestevaêr wordt door StudiePro drie keer per week een huiswerkklas georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

 

 

ondersteuningscoördinator, mevr. J.J. Adriaanse

e-mail: ade@cswalcheren.nl