Bestevaêr School en eindexamen 2019-2020

Het schoolexamen VMBO/MAVO vindt plaats gedurende de leerjaren 3 en 4. De centraal examens vinden vanaf mei in het laatste leerjaar plaats.

 

In oktober wordt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA) voor de (examen)klassen bekend gemaakt. In deze PTA zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling.

 

Hieronder worden vanaf uiterlijk 1 oktober de documenten voor de Schoolexamens (SE) en Centraal Examens (CE) in 2019-2020 te staan.
 

Examenreglement 2019-2020

 

Programma's van Toetsing en Afsluiting:

1920 MAVO-3 PTA

1920 MAVO-4 PTA  (MAVO-3 1819)