CSW Bestevaêr is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Relaties & seksualiteit’. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Het project ‘Lang Leve de Liefde’ in leerjaar 2.
  • Een actieve GSA.
  • Lovebuzz in leerjaar 1.
  • Herhaling van ‘Lang Leve de Liefde’ in de bovenbouw vmbo-tl.
  • Aandacht voor seksualiteit en diversiteit bij verschillende vakken het schooljaar door.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl