Landmeten

Donderdag 23 januari 2020, bij de leerlingen van het 3e leerjaar vrijeschool stond bij de wiskundeles  

landmeten/goniometrie op het programma.

Dit onder leiding van de heer Heijnen.

Het was nog vroeg, koud en drassig maar onvergetelijk!

Klik hier voor de foto's.