Uitbreiding vrijeschool op CSW Bestevaêr met derde leerjaar

Vanaf het schooljaar 2019-2020 start de vrijeschool op CSW Bestevaêr met een derde leerjaar voor leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies.

 

Ilona Vervloet, coördinator van de vrijeschool op CSW Bestevaêr legt uit: “We zijn drie jaar geleden van start gegaan met leerjaar 1 en 2. Het aantal leerlingen dat voor ons middelbare vrijeschoolonderwijs kiest, laat een mooie groei zien. Bij leerlingen, ouders en medewerkers leeft sterk de wens het vrijeschoolaanbod uit te breiden. De afgelopen jaren hebben we daarom gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de twee leerjaren uit te breiden naar drie. Nu is de tijd er rijp voor.”

 

Ilona is blij dat de directie van CSW groen licht heeft gegeven voor de plannen. “Het is wel belangrijk dat we voor komend schooljaar voldoende aanmeldingen krijgen voor de brugklas. Maar gezien de animo voor het vrijeschoolonderwijs vanuit heel Zeeland, heb ik daar alle vertrouwen in.”

 

Maurice Dechamps, vestigingsdirecteur CSW Bestevaêr, is trots dat het aanbod op CSW Bestevaêr wordt uitgebreid. “De vrijeschool is inmiddels een niet weg te denken onderdeel van onze school geworden. Het is een enorme verrijking van de onderwijskansen in Zeeland. Het is een compliment aan het hele team van Bestevaêr dat we zover zijn gekomen.”

 

Meer weten over de vrijeschool op CSW Bestevaêr? De volgende informatieavond voor leerlingen van groep 8 en hun ouders is op 28 januari om 19.30 uur. De Open Dag is op 25 februari van 15.30 uur tot 20.00 uur. Tot slot is er een extra informatieavond op 11 maart om

19.30 uur, uitsluitend voor de vrijeschool op CSW Bestevaêr.

______________________________________________

Neem voor meer informatie contact op met: Ilona Vervloet,

Coördinator en docent vrijeschool CSW Bestevaêr E: vrv@cswalcheren.nl