Organisatie Toorop

Toorop Talent College

Onze school is er op gericht het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderwijs wordt gemaakt en uitgevoerd door docenten en leerlingen. Voor zover mogelijk worden alle taken met betrekking tot onderwijs, begeleiding en zorg binnen het team uitgevoerd. Daarbij wordt ondersteuning verleend door het onderwijsondersteunend personeel, de administratie en de lesassistenten. Voor ouders en leerlingen is de mentor  altijd het eerste aanspreekpunt.

CSW Toorop Talent College  heeft een vestigingsdirecteur, die samen met de afdelingsleider, leiding geeft aan de vestiging.

 

 

Vestigingsdirecteur:

Dhr. M.T.A. Dechamps
e-mail: dch@cswalcheren.nl

Afdelingleider

Dhr. J.P. de Klerk

e-mail: krk@cswalcheren.nl