Ouderthema-avond

Op 28 februari hebben de ouderraden van CSW Van de Perre en CSW Toorop  Talent College een geslaagde ouderthema-avond georganiseerd.

Op deze avond heeft Jacqueline Boerefijn, die samen met Ad Bergsma het boek "Opvoeden tot geluk. Help je tiener puberen" heeft geschreven, een lezing gehouden over dit onderwerp.

Jacqueline Boerefijn heeft een beknopte samenvatting geschreven van de onderwerpen die zij tijdens deze avond heeft belicht. Als u belangstelling hebt voor deze samenvatting, kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres cswtoorop@cswalcheren.nl