Onderwijs Toorop Talent College

Toorop Talent College biedt onderwijs in VMBO bk. In de onderbouw kiezen leerlingen uit verschillende talentklassen, zoals techniek, koken, kunst, sport & gezondheid, animation & gamedesign en natuur.  In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit de profielen Dienstverlening & Producten (D&P) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). Daarnaast is er een ruim aanbod aan keuzevakken, zoals bijvoorbeeld schoonheidsbehandeling, sport en bewegen, dierverzorging, meubelmaken en webshop.