Onderwijs Toorop Talent College

Toorop Talent College biedt onderwijs in VMBO bk. In de onderbouw krijgen de leerlingen theorievakken, maar ook al veel mogelijkheden om praktijk te doen. Voor de theorievakken wordt in de onderbouw gewerkt met een weekplanner. Al het maakwerk en alle toetsen staan per week in een duidelijk overzicht. Leerlingen die hun weekplanner niet afkrijgen, komen die op dinsdagmiddag afmaken. Zo blijf je altijd bij met je werk. Ook kiezen leerlingen in de onderbouw uit verschillende talentklassen, zoals techniek, koken, kunst, sport & gezondheid, animation & gamedesign en natuur.  

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit de profielen Dienstverlening & Producten (D&P),  Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Zorg & Welzijn (ZW). Daarnaast is er een ruim aanbod aan praktische keuzevakken, zoals bijvoorbeeld schoonheidsbehandeling, sport en bewegen, dierverzorging, meubelmaken en webshop.