Onderwijs Toorop Talent College

Toorop Talent College biedt onderwijs in VMBO bk. In de onderbouw kiezen leerlingen uit verschillende talentklassen, zoals techniek, koken, kunst, media en gamemaker en natuur.  In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit de profielen Dienstverlening & Producten (D&P) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). Daarnaast is er een ruim aanbod aan keuzevakken, zoals bijvoorbeeld schoonheidsbehandeling, sport en bewegen, dierverzorging, meubelmaken en webshop.