Ouderraad CSW Toorop

Ouderraad

Elk van de drie CSW-vestigingenheeft een ouderraad. Deze vormt de schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de vestigingsdirecteur.

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag meedenken met school en bij verschillende activiteiten de helpende hand bieden. Zij geven advies over allerlei ontwikkelingen binnen de school.

De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor ouders. Ouders kunnen natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met de mentor van hun kind. Voor vragen over school, kind(eren) of aan school gerelateerde zaken kunnen ouders ook rechtsstreeks contact opnemen met de ouderraad. Dat kan via één van de leden van de ouderraad (zie onder). De vraag wordt dan besproken in de vergadering van de ouderraad.  De ouderraad adviseert u,  of brengt u eventueel in  contact  met de juiste instanties of personen binnen de school.

U kunt de ouderraad benaderen via het emailadres ouderraadtoorop@cswalcheren.nl

 

Samenstelling ouderraad CSW Toorop Talent College.

Lieneke Donkers

Benno Faase

Suzanne Sanders

Patricia Schorsy

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan, dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Zie verder medezeggenschapsraad.

Zie voor een overzicht ouderbetrokkenheid.