Decanaat Van de Perre

Van de Perre

Tijdens de hele schoolperiode zijn er belangrijke momenten waarop je een keuze moet maken voor leerroutes, profielkeuze, vervolgopleidingen en beroepsrichtingen.

De schooldecaan heeft de taak en de deskundigheid om je tijdens het keuzeproces te begeleiden.

 

Wat kan een decaan voor je doen?

De decaan begeleid je samen met je mentor bij de loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De decaan coördineert de lob-lessen en organiseert activiteiten om jou in staat te stellen een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding. Verder beschikt de decaan over uitgebreide informatie met betrekking tot vervolgopleidingen en de instroomeisen die daarvoor gelden.

 

Mavo

In de eerste klas start de Mavo-leerling met het maken van het loopbaandossier. Het loopbaandossier is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Zeeuwse mbo-scholen. De lob-lessen worden door de decaan en de vakdocenten gegeven. Het vak dienstverlening en producten in klas 3 is hier een onderdeel van.

 

Keuzeformulieren Mavo:

 

Profielwerkstuk mavo 4
 

Het profielwerkstuk in mavo 4 is een samenvatting van het lob proces wat de kinderen hebben doorlopen van klas 1 tot en met klas 4.

Profielwerkstuk en loopbaanoriëntatie

 

lob dossier intergrip – de link naar de website met de lob opdrachten.

scalda – de link naar de opleidingen van het mbo-Scalda

mbostad – de link naar mbo-opleidingen binnen Nederland

 

Havo-vwo

Het decanaat beschikt over een speciale decanenpagina, waarop allerlei informatie te vinden is over profielkeuze en studiekeuze. In klas 3 kies je een profiel voor de bovenbouw, je gebruikt daarbij onder andere de methode “Keuzeweb” van de decaan.net. In de bovenbouw organiseert de decaan activiteiten om jou in staat te stellen om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding. Klik op profielkeuze havo of profielkeuze vwo en bekijk de profielkeuze mogelijkheden voor havo 4 respectievelijk vwo 4. Op de volgende sites kunt u terecht voor informatie over studiekeuze en studiefinanciering

 

studiekeuze123 - de site voor studiekeuze informatie en het vergelijken van opleidingen

studiekeuzekind - informatie voor ouders over studeren en studiefinanciering

duo -  officiële site van de overheid over studeren en studiefinanciering

 

Verlof aanvragen voor open dagen, meeloopdagen, studieactiviteiten

Dit kan via de volgende link aanvragen verlof

 

Waar vind je de decaan

De kamer van de decanen vind je op de eerste verdieping, naast de mediatheek: kamer 165.

 

Decaan mavo: mevr. M. de Jong-Florisse - jgm@cswalcheren.nl

Decaan havo: Dhr. J.C. Goossens- gss@cswalcheren.nl

Decaan vwo: mevr. A.M. de Witte - wit@cswalcheren.nl