Leerlingbegeleiding Van de Perre

Begeleiding op CSW Van de Perre

Het maakt niet uit welke opleiding je volgt, iedereen heeft weleens hulp nodig. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of  begeleiding bij het huiswerk. Voor de ander is dat een luisterend oor, omdat er problemen zijn. Het doel van ondersteuning is dat je gehoord én geholpen wordt. CSW is daarin sterk. De eerste personen bij wie je altijd kunt aankloppen, zijn de vakdocenten en de mentor.

De mentor als contactpersoon

Elke klas heeft een mentor. Een mentor voert individuele gesprekken met alle mentorleerlingen van de klas en houdt in de gaten of het goed gaat. Gaat het even wat minder, dan probeert de mentor daar eerst zelf met de leerling aan te werken. In sommige gevallen is het nodig een leerling individueel te begeleiden op het gebied van ‘leren leren’ en het (plannen van) huiswerk. Daarbij kan de studiecoach een belangrijke rol spelen. In de brugklas heeft iedere klas een mentor én een studiecoach. Deze studiecoach helpt leerlingen te 'leren leren'.

Soms is het nodig dat een leerling met bijvoorbeeld een leerprobleem voor korte of langere tijd extra ondersteuning krijgt. Dan komt de ondersteuningscoördinator in beeld om te kijken welke extra ondersteuning er nodig is. De extra ondersteuning  wordt gegeven in en vanuit het ondersteuningscentrum. De ondersteuners informeren via de mentor alle vakdocenten van de klas op welke wijze de ondersteuning wordt gegeven en hoe de vakdocenten daar het beste bij kunnen aansluiten.

Ondersteuningscoördinator mavo

mw. T. van Rooij-van Iperen (ipr@cswalcheren.nl

Ondersteuningscoördinator havo, vwo klas 1 en 2:

mw. T. Lazar (laz@cswalcheren.nl

Ondersteuningscoördinator havo bovenbouw:

mw. M.L. Sanderse (sde@cswalcheren.nl)

Ondersteuningscoördinator vwo bovenbouw:

dhr. W. Versluijs (vsl@cswalcheren.nl)

 

Het ondersteuningslokaal

Het ondersteuningslokaal op CSW Van de Perre is van maandag t/m donderdag van 8:20 – 15:50 uur en op vrijdag van 8:20 - 14:10 uur bemenst met ondersteuners. Deze ondersteuners vangen leerlingen op en bieden ondersteuning op maat. Ook externe begeleiders (RT-ers, ambulante begeleiders) werken in en vanuit dit centrum. Het ondersteuningslokaal is toegankelijk voor leerlingen met een faciliteitenpas. Die pas wordt na beoordeling door de ondersteuningscoördinator persoonlijk aan de leerling ter beschikking gesteld. Een paar voorbeelden: leerlingen met dyslexie mogen hun toetsen maken in het ondersteuningslokaal; langdurig zieke leerlingen re-integreren via het ondersteuningslokaal in het reguliere onderwijsproces.  

Huiswerkklas StudiePro

Van 14:15 tot 16:45 uur kunnen leerlingen in de lokalen 110 en 116 terecht voor de huiswerkklas. StudiePro verzorgt dit namens CSW. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de huiswerkklas