Organisatie Van de Perre

Onze school is er op gericht het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderwijs wordt gemaakt en uitgevoerd op de werkvloer. De schoolorganisatie is daarom een teamgerichte organisatie.  

 

Docenten met een primaire verantwoordelijkheid voor een bepaald leerjaar (of een combinatie van leerjaren) werken samen in een team. Zo'n team heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de zorg en de begeleiding, het aanleren van (vakoverstijgende) vaardigheden en de vorming van leerlingen in het betreffende leerjaar.

 

Directeur MAVO/HAVO/VWO:  Mw. I.A.K. Kuijpers

 

Afdelingsleider HAVO/VWO klas 1 en 2: Dhr. L. van Moolenbroek 

 

Afdelingsleider MAVO:  Dhr. W. de Vries

 

Afdelingsleider HAVO klas 3,4 en 5:  Dhr. J. Bomert

 

Afdelingsleider VWO klas 3,4,5 en 6:  Mevr. I.H.M. Buffart