Rapporten en bevorderingen Van de Perre

Rapportage

Twee keer per schooljaar worden de rapportcijfers vastgesteld voor alle leerjaren m.u.v. de examenklassen.

 

De bevorderingsregels bepalen of je overgaat naar het volgende leerjaar.

Uitgebreide informatie hierover vind je in onderstaand document.

 

Cijfers, rapporten en bevordering CSW Van de Perre