Leerlingenraad

Wie zijn wij? 

De leerlingenraad van CSW Van de Perre is een leerlingenvereniging die opkomt voor de belangen van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs plus alles wat daarbij hoort. De raad heeft een lange geschiedenis, maar vanaf 2011 is zij pas weer echt actief betrokken geraakt in het beleid op school. Met momenteel meer dan een tiental leden uit verschillende klassen kijken we kritisch naar wat er om ons heen gebeurt op school. En als wij denken dat er iets beter kan, dan gaan wij erachteraan! Hier kun je het reglement van de leerlingenraad lezen.

Voor wie zijn wij?

De leerlingenraad is er voor iedereen. Hoe meer verschillende klassen, niveaus, leeftijden en leerjaren we hebben in de leerlingenraad, hoe beter. We willen namelijk een mooie afspiegeling zijn van de hele school om ervoor te zorgen dat we de belangen van leerlingen zo goed mogelijk kunnen behartigen. De enige voorwaarde is enthousiasme! Zit jou iets dwars op school en/of wil je iets verbeteren, kom dan bij ons!

Hoe gaat het in zijn werk?

Ongeveer één keer per maand komt de raad bijeen om te overleggen over ideeën, verbeteringen en punten die ons dwarszitten. Ook hebben we één keer per periode een vergadering met onze nauw betrokken, begeleidende afdelingsleider, mevrouw Buffart. Daarin bespreken we de punten die voor ons als leerlingen belangrijk zijn. De directie luistert er aandachtig naar en heel vaak resulteert onze input in veranderingen op school.

Waarvoor is de leerlingenraad?

Zoals hierboven gezegd is de leerlingenraad er om de leerlingen een stem te geven. Vaak kun je in je eentje als leerling niet veel voor elkaar krijgen, maar samen wel: dat is wat wij proberen als leerlingenraad. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie over allerlei zaken die ons als leerling aangaan. Op die manier beslissen leerlingen ook mee in het reilen en zeilen van de school: het overgrote deel van de personen op een school is immers leerling! Bovendien zijn zij het die elke dag in het klaslokaal zitten met hun docent en zijn zij dus ervaringsdeskundige als het gaat om onderwijs. Om die redenen is het ongelooflijk belangrijk dat hun belangen worden vertegenwoordigd.

Wat doen wij allemaal?

De leerlingenraad is betrokken bij heel veel zaken op school. Zo vergaderen wij dus met de directie om verbeteringen en plannen voor te stellen. Voorbeelden van zulke verbeteringen zijn soms heel klein, zoals de komst van een koffieautomaat, betere doorstroom bij de fietsenstalling of de plaatsing van kapstokken. Maar vaak gaat het ook over de ‘grote’ onderwerpen, bijvoorbeeld communicatie tussen directie en leerlingen, excellentie in het onderwijs, herkansingsbeleid en het leerlingenstatuut.

Daarnaast wordt de raad betrokken bij sollicitatieprocedures, waardoor de sollicitanten ook een gesprek met een aantal leerlingen moeten voeren. Immers, de leerlingen krijgen uiteindelijk les van de docent, dus is het ook een goede zaak als zij mogen meebeslissen wie er komt. Verder wordt de leerlingenraad ook betrokken bij de inrichting van ruimtes. Zo hebben we ons advies mogen geven over de kleur en indeling van de aula en de nieuwbouw.

Is er meer dan de raad?

Er is zeker meer:

- Medezeggenschapsraad (MR): vanuit de leerlingenraad zitten er meestal ook twee leerlingen als vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad (het orgaan dat adviezen geeft aan de schoolleiding en inspraak heeft op het beleid). Dit is geheel vrijwillig: lijkt het je leuk, dan kun je je opgeven aan het begin van het jaar, maar als je niet wilt, dan is dat helemaal geen probleem! (Je kunt ook lid worden van de MR als je niet lid bent van de leerlingenraad.)

- Klankbordgroep: deze groep komt eenmaal per periode bijeen (per sector, bijvoorbeeld klankbordgroep bovenbouw Vwo) om te praten over hun ervaringen met die afgelopen periode. Wat zat hen dwars, wat liep minder goed of juist beter. Deze groep is vooral passief: de leerlingenraad kan aan de slag met al deze input.

- LAKS: Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van de Nederlandse middelbare scholier. Zij is ook een overkoepelende organisatie voor alle leerlingenraden in Nederland. Ook onze raad is lid en wij mogen dus meepraten over hun visie. Word je lid, dan mag je dat misschien ook wel!   

Waarom zou je bij de leerlingenraad gaan?

Het lijkt allemaal heel officieel, maar eigenlijk zijn we een heel gezellige club leerlingen met veel ideeën; we willen een verandering maken vóór de leerlingen en dóór de leerlingen. De vergaderingen zijn laagdrempelig: iedereen kan zo meedoen. Je hoeft thuis dus niet urenlang documenten door te gaan spitten, want we willen juist spontaniteit. Meedoen is gratis en je leert er ontzettend veel van: hoe je moet vergaderen, onderhandelen en overtuigen. Daarnaast laat je zien dat je een actieve en betrokken leerling bent, die niet zeurt, maar actie onderneemt!

Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd? Je kunt ons bereiken via leerlingenraad.cswperre@gmail.com. Iedereen is welkom, van klas 1 tot en met klas 6, want met hoe meer verschillende leerlingen we zijn, hoe sterker de raad is!