CSW-leerlingen in de spotlights

Leerlingen van Havo 2 hebben in het vorige schooljaar meegewerkt aan een bijzonder vlogproject. De opdrachtgever was de gemeente Middelburg. Die wilde graag jongeren betrekken bij de publiciteit voor het project Molenwater. Docenten Nederlands Anita Saman en Catalijn van Wijk hebben de leerlingen met veel plezier begeleid.

Het project kreeg voor twee vloggroepjes nog een leuk staartje. De winnaars van de aan het project  gekoppelde wedstrijd kregen een eervolle uitnodiging voor de officiële opening van de schouwburg.

Op 4 oktober waren Lotte Geertsma, Nina Goudappel en Madelon van der Want de eerste CSW-ers die de nieuwe luxe stoelen in de opgeknapte schouwburgzaal mochten proberen. Op het toneel was onder andere  Danny Vera te zien en het programma werd afgesloten met een bijzonder slagwerkspektakel.

 

Op 6 november organiseerde de gemeente Middelburg een congres voor het Water Resilient Cities Project. Vertegenwoordigers van verschillende Europese gemeenten deelden daar hun ervaringen met burgerparticipatie. Lisa Boekema, Sifra Mercelina, Alia Biewer en Guusje Dekker vertegenwoordigden CSW. Hun vlog werd vertoond en simultaan vertaald. Daarna werden er in het Engels vragen gesteld die zij in keurig Engels beantwoordden. Het was een spannende, leuke en leerzame ervaring die beloond werd met een cadeaubon en veel complimenten van de organisatie.