Overlijdensadvertentie Mw. Beth - docente CSW Kunst - Beeldend

Leerlingen zijn op nadrukkelijk wens van Janneke van harte uitgenodigd voor de dienst. Zij krijgen een prominente plek in de kerk toegewezen als symbool van de verbinding die Janneke met haar leerlingen voelde. De familie stelt het zeer op prijs als leerlingen bloemen en/of tekeningen meenemen. 

Vanaf 12.45 uur worden de leerlingen door docenten opgevangen en begeleid. De herdenkingsdienst start om 13.30 in de Koorkerk te Middelburg. 

Na de dienst is er op school gelegenheid om samen te komen en een kop koffie/thee te drinken met elkaar.