UCR gastles (vervolg)

Een VN vergadering naspelen met prof. B. Oomen is zowel leuk en spannend als erg leerzaam. V5 was unaniem over de invulling van de preambule van de VN. De leerlingen speelden na hoe dit Handvest tot stand kwam in 1945. Elke leerling mocht een land vertegenwoordigen in deze vergadering en de voorzitster had de beschikking over een heuse houten voorzittershamer. Het was wederom een enerverende leservaring.
Sectie Nederlands

Bekijk hier de foto's.