Workshop Poëzie

Op vrijdagochtend 17 mei kreeg groep 8 van juf Miranda een workshop poëzie van een docent Nederlands van CSW.

Ze leerden spelenderwijs over de kenmerken van proza en poëzie. Ook deden ze een aantal ontdekkingen over taalveranderingen door de eeuwen heen. Acht schooljaren ABS inspireerden de leerlingen tot het schrijven van een gedicht. Alle eindproducten zullen worden verzameld, als mooie herinnering. De CSW-docent, voor die gelegenheid ‘juf An Tonia’, kreeg een warm applaus toen ze weer naar haar eigen school vertrok.