YESC voor havo en vwo 2

YESC daagt alle Zeeuwse jongeren uit om met creatieve oplossingen te komen voor de overstap naar duurzame energie in Zeeland. In de genootschapstraditie van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. De vroegere genootschappers combineerden techniek met andere wetenschappen om zo vrij en breed mogelijk te denken. De wens is dat de deelnemers aan de YESC dat nu ook doen.

Een gave challenge voor de leerlingen van havo en vwo 2 om het meest creatieve idee voor de overstap naar duurzame idee te bedenken.

Bekijk hier wat foto's van deze dag.