Talent Specials leerjaar 2

In leerjaar 2 ga je verder met één Talent Special. Mavo, havo, vwo en tto leerlingen zitten bij elkaar.
Aan het einde van het leerjaar stoppen de mavo leerlingen met de Talent Specials, zij kunnen een vakkenpakket kiezen dat aansluit bij de TS van hun keuze en sluiten de TS af met de uitreiking van hun TS certificaat aan het einde van het schooljaar.

Bij de Talent Specials krijg je geen cijfer voor je rapport, maar bewaar je presentaties, werkstukken e.d. in een portfolio.
Aan het einde van het jaar ga je op schoolreis met je Talent Special groep.
Sports & Health heet vanaf leerjaar 2 Sportklas.