Talent Specials leerjaar 3

In leerjaar drie gaan de havo en vwo leerlingen in principe verder met de TS die ze in leerjaar twee hebben gevolgd. Aan het einde van het schooljaar kunnen ze een vakkenpakket kiezen dat goed aansluit op de vaardigheden die ze hebben ontwikkeld bij de TS. Ontdek je Talent en wordt wie je bent! 

Aan het eind van leerjaar drie schrijf je een soort verslag van wat je hebt geleerd en gedaan.

Tenslotte wordt er een certificaat uitgereikt van de Special die jij hebt gevolgd.