Language & Internationalization leerjaar 3

Taal- en cultuurspecialist

 

 

 

 

Gericht op:

  • Versterkt taalonderwijs (Cambridge, Goethe, Delf)
  • Debatteren
  • Internationalisering (uitwisseling, e-twinning)

 

Debatteren kun je leren!

 

Sta jij voor je eigen standpunt? Heb je je argumenten goed op een rijtje? Weet je de juiste voorbeelden en situaties te gebruiken tijdens een discussie? Start dan een debat! Een debat is een discussie, maar dan met spelregels.

In de derde klas kies je zelf onderwerpen waarover je in groepjes in debat gaat. Leuke en leerzame oefeningen helpen je je debattechnieken te verbeteren.

Wat heb je eraan als je goed kunt debatteren? Waarom is een jury belangrijk? Wat zijn stijlfiguren? Weleens gehoord van drogredenen? Je leert het allemaal bij ‘Debatteren’!

Cambridge Engels

 

Bij  Languages & Internationalization krijg je ook in de derde klas één lesuur per week versterkt Engels (Cambridge Engels). We werken verder toe naar het Cambridge FIRST examen (ERK niveau B2) en daarna, eventueel, naar het Cambridge ADVANCED examen (ERK niveau C1).

Cambridge ‘exams’  zijn internationaal erkend en worden geaccepteerd door tal van Engelstalige opleidingen over de hele wereld. Zeker in deze tijd waar we in Nederland steeds meer (gedeeltelijk) Engelstalige opleidingen krijgen is het niet gek om te laten zien dat jouw niveau van Engels hoog is!

“Holders of First Certificate English will have a level of English suitable to cope with writing simple reports and give clear presentations on a familiar topic. Top international companies such as American Express, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble, Shell, Siemens and Volvo all have employees who have taken the FCE exam.“

Delf Frans

 

Bij Language & Internationalization ga je in klas 3 door met Niveau A2 DELF Frans. DELF staat voor Diplôme d’Études en Langue Française. Het is een internationaal talendiploma en het wordt over de hele wereld erkend.
In periode 3 & 4 krijg je 1 uur les waarin je je voorbereidt op het examen in de 4e klas, het A2 niveau. Ook op dit niveau leer je Franse teksten beluisteren en lezen.

Je leert zinnen die je in het dagelijks leven kunt gebruiken om iets te kopen bijvoorbeeld, of om een afspraak te maken. Ook leer je schrijven en spreken over alledaagse onderwerpen (familie, winkelen, hobby's, sport, muziek etc.). Tijdens de les wordt er zoveel mogelijk Frans gesproken en je krijgt les uit een echt Frans boek! Het diploma is je leven lang geldig!!

Goethe Duits

 

In de derde klas kun je je inschrijven voor het Zertifikat B1. In de maand juni worden de examens afgenomen.

Als je geslaagd bent voor het examen kun je bijvoorbeeld in alledaagse situaties eenvoudige vragen, mededelingen, telefoonberichten, informatie van de radio en korte gesprekken begrijpen.

Je kunt ook de belangrijkste informatie uit advertenties, brieven en eenvoudige krantenartikelen filteren.

Je oefent om korte persoonlijke mededelingen te schrijven en hoe je je in een gesprek kunt voorstellen en vragen over jezelf kunt beantwoorden.

Tijdens de les is Duits de voertaal en werk je ook met een speciaal voor dit examen samengesteld Duits boek