Van de Perre school- en eindexamens 2019-2020

  • CSW Van de Perre

    Een moderne school met ontzettend veel keuze aan opleidingen en extra programma's.
    Meer informatie

Het schoolexamen MAVO vindt plaats gedurende de leerjaren 3 en 4, het schoolexamen HAVO gedurende de leerjaren 4 en 5 en het schoolexamen VWO gedurende de leerjaren 4, 5 en 6. De centraal examens vinden vanaf mei in het laatste leerjaar plaats.

In oktober wordt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA) voor de verschillende (examen)klassen bekend gemaakt. In deze PTA's zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling.

 

Extra examenbegeleiding op school

De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert CSW van de Perre, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.

Nu inschrijven

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er op de website van Lyceo een speciale pagina gemaakt waarop leerlingen van CSW Van de Perre zich kunnen inschrijven voor één of meerdere examentrainingen. Dankzij de samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. U vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school: www.lyceo.nl/csw. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Voor het complete aanbod van Lyceo kunt u terecht op onze website www.lyceo.nl, of bellen naar 071- 79 000 40.

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA):

Onderstaand filmpje gaat over de constructie, afname en normering van de rekentoets vo en het rekenexamen mbo. Deze film is door het Examenblad gemaakt.