Mentor vrijeschool

Je krijgt veel les van jouw groepsleerkracht, of ‘mentor’ zoals dat op de middelbare school heet. Hij/zij geeft veel lessen aan jouw klas en verzorgt ook het mentoruur en de studiebegeleiding. Tussen deze lessen heb je nog tijd om met hem of haar te praten. Zo leer je elkaar goed kennen. Je kan aan je mentor alles vragen, of vertellen wat je bezig houdt. De mentor leert ook je ouders goed kennen door de ouderavonden en oudergesprekken. Je mentor kent jou en je thuissituatie dus, zodat hij/zij je kan helpen als dat nodig is. Andere vakken, zoals scheikunde, muziek, je talentspecial of gym krijg je wel van andere leerkrachten. Je leert dus ook veel andere docenten kennen!