Mentor vrijeschool

Je krijgt veel les van je ‘mentor’ zoals dat op de middelbare school heet. Hij/zij geeft veel periodelessen aan jouw klas en verzorgt ook het mentoruur en de studiebegeleiding. Tussen deze lessen heb je tijd om met hem of haar te praten. Zo leer je elkaar goed kennen. Je kan aan je mentor alles vragen, of vertellen wat je bezig houdt. Je mentor luistert naar je, loopt met je mee en begeleidt je als dat nodig is. De mentor leert ook je ouders goed kennen door de ouderavonden en oudergesprekken. Je mentor kent jou en je thuissituatie dus goed, zodat hij/zij je kan helpen als dat nodig is. Voor andere vakken, zoals scheikunde, muziek, of gym krijg je les van andere leerkrachten. Je leert dus ook veel andere docenten kennen!

 

Als je hier klikt vertelt een van onze mentoren zelf wat ze doen en hoe het is om een eigen lokaal te hebben.