CSW Van de Perre doet mee aan landelijke pilot HavoP

Vanaf schooljaar 2022/23 kunnen havoleerlingen in havo 4 op CSW Van de Perre het vak HavoP volgen. De P staat hierbij voor het woord praktijk. HavoP is een landelijke pilot in samenwerking met SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en andere middelbare scholen uit het land.

Het doel is om havoleerlingen beter voor te bereiden op een vervolgopleiding én deze doelgroep te motiveren door een koppeling tussen theorie en praktijk te maken. Om dit te realiseren werken wij samen met lokale bedrijven en de HZ.

Scholieren werken iedere periode wekelijks twee uur in groepsverband aan één project. Om in de eerste periode kennis te maken met projectmatig werken wordt gewerkt aan een vraagstuk vanuit de schoolleiding. Het vraagstuk luidt: “Hoe kan het schoolplein opnieuw ingericht worden zodat leerlingen gestimuleerd worden te bewegen en meer tijd in pauzes buiten door te brengen?” De school stelt een budget beschikbaar om goede ideeën tot uitvoering te kunnen brengen. In de periodes die volgen wordt gewerkt aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven en andere lokale organisaties. Leerlingen bezoeken tijdens het project de organisaties en leren de relatie leggen tussen denken en doen.

Johan Bomert, afdelingsleider havo bovenbouw: ‘’De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het vraagstuk hoe we het havo-onderwijs beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften van de huidige leerlingen. We merken namelijk dat havo-leerlingen zich steeds vaker afvragen: waarom moet ik dit eigenlijk leren en wat heb ik hier later aan? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het missen van praktijkervaring hier een van de oorzaken van is. We zijn daarom erg benieuwd naar de uitkomsten van deze pilot.''

HavoP