Schoolplan 2022-2026: Talenten in ontwikkeling

Vol ambitie brengen wij het Schoolplan 2022-2026 onder de aandacht. Het motto van dit plan is Talenten in ontwikkeling. Nog steeds staat de ontwikkeling van onze leerlingen, medewerkers en de organisatie centraal, maar er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de onderlinge samenwerking.

Het nieuwe schoolplan verwoordt onze ambities om leerlingen steeds meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces en het samenwerken van onze medewerkers in een professionele schoolcultuur te stimuleren. Ons ambitieplan 2021-2025 ‘CSW Koersvast’ verwoordt onze strategische ambities en is daarmee een kader voor het nieuwe schoolplan.

High five!