B: LOC gesprekken GPL1 en Mentorgesprekken lj-2

LOC: Leerling-Ouder-Coach gesprek voor leerjaar 1 GPL.

En de mentorgesprekken in leerjaar 2 (regulier) vinden plaats in de middag en avond.