B: mavo-3 en 4 herkansing periode/SE I

 Tijd en lokaal wordt later bekend gemaakt, deze dag geen andere toetsen.