B: mavo 3 en 4 herkansing periode/SE III

Tijd en lokaal wordt later bekend gemaakt, deze dag geen andere toetsen.