B: mavo-3 en 4: herkansing SE II inschrijving sluit om 12.00 uur