B: P&T week I (Project & Toets week)

Leerjaar 1 - project "Proud to be me"

Leerjaar 2 - les volgens lesrooster

MAVO 3 en 4 - School Examen week  (SE I)