Excursie - MAVO-3 biologie

Alleen voor mavo-3 leerlingen met biologie in hun vakkenpakket.

Excursie met opdracht biologie.