Informatieavond overstap naar leerjaar 3 VMBObk op CSW Toorop Talent College

De informatie vindt plaats op CSW Toorp Talent College, Gen.Eisenhowerlaan 25 te Miiddelburg.

Tijdens deze voorlichting komen o.a. de volgende zaken aan de orde:

  • De plaatsing van de leerling in een leerweg.
  • De keuzes van de leerling voor een profiel en beroepsgerichte keuzevakken.
  • Verder leren na het VMBO.