leerjaar 1 - CITO toets 0

1 taak per dag  op het 3e lesuur.

Alle andere lesuren les volgens lesrooster.