leerjaar 1 en 2: CITO toets

2 taken per dag op het 2e en 3e lesuur. 

Alle andere lesuren, les volgens lesrooster

leerjaar 1 - CITO toets 1

leerjaar 2 - CITO toets 2