leerjaar 1 en 3: CITO toets

2 taken per dag op het 2e en 3e lesuur. 

Alle andere lesuren, les volgens lesrooster

leerjaar 1 - CITO toets 1

leerjaar 3 - CITO toets 3