Studiemiddag ontwikkeltijd, lesvrij na het 4de uur