Cito Volgsysteem VO

In de onderbouw gebruikt CSW het Cito Volgsysteem voor het voortgezet onderwijs.

 

Hiermee kan CSW voor de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3:

  • het niveau bepalen op kernvaardigheden (Nederlandse taal, Engels en rekenen/wiskunde), gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus taal en rekenen en de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)
  • de prestaties volgen voor deze kernvaardigheden
  • beter determineren
  • (een deel van) de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen en verbeteren.

 

Het volgsysteem bestaat uit vier toetsen: Toets 0 aan het begin en Toets 1 tegen het eind van de eerste klas, Toets 2 halverwege of aan het eind van de tweede klas en Toets 3 tegen het eind van de derde klas. Elke toets bestaat uit acht tot tien taken. Het maken van een taak duurt ongeveer één lesuur. Het is niet nodig voor de toetsen te oefenen.

 

Na een afname stuurt CSW de antwoordbladen naar Cito. Binnen drie weken ontvangt de school dan overzichtelijke leerlingrapporten, die van elke leerling laten zien hoe hij/zij ervoor staat. Deze leerlingrapporten worden meegegeven naar huis. Daarnaast ontvangt CSW een digitale rapportage die kan worden opgenomen het leerlingvolgsysteem.

 

Nadere informatie en een brochure over het Cito Volgsysteem VO is te vinden op de website van Cito.