Remedial Teaching

Het komt regelmatig voor dat een leerling door allerlei oorzaken problemen heeft met de leerstof. Als deze problemen te groot zijn om in de klas aan te pakken bestaat de mogelijkheid van Remedial Teaching (RT).

 

De school kan bemiddelen bij het zoeken naar een RT-docent. Onder leiding van de RT-docent wordt een plan opgesteld om te leren omgaan met deze leerproblemen. De kosten van deze begeleiding komen ten laste van de ouder(s)/verzorger(s).